Op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, opdrachtbevestigingen, te sluiten en gesloten overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen zijn de voorwaarden van de Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau RVOI 2001, druk juli 2001 van toepassing.