Buro Ontwerp & Omgeving

Wij zijn een omgevingsadviesburo dat over zijn eigen grenzen heenkijkt. Daarvoor zetten wij onze kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschapsarchitectuur, vastgoed, milieu, water en het hergebruiken van afvalstoffen in. Omdat wij ook niet alles zelf kunnen weten werken we samen met kennispartners uit ons eigen netwerk.

Onze plannen maken wij met respect voor de specifieke waarden van de locatie: (cultuur)historie, milieu en de sociale dimensie. Wij maken onze plannen vanuit het perspectief van de (toekomstig) gebruiker. Zo maken wij robuuste en toekomstbestendige plannen die ook toekomstige veranderingen in zich op kunnen nemen.

Wij werken voor private en publieke opdrachtgevers. Wij willen onze opdrachtgevers helpen de toenemende complexiteit van de ruimtelijke omgeving het hoofd te kunnen blijven bieden. Daarom zijn wij kritisch, vragen we door en onderbouwen we de keuzes die we maken.

Het maken van klimaat- en toekomstbestendige adviezen vraagt om een integrale benadering van de opgave. Dat kunnen wij u bieden. Maar u kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor een bodemonderzoek, een bestemmingsplan of een goed ontwerp voor de openbare ruimte.