Tuin- en landschapsontwerper

Hendrik is opgeleid tot zowel hovenier als landschapsontwerper en is sinds enkele jaren werkzaam in beide vakgebieden. Hij heeft de vaardigheid en het inzicht om op verschillende schaalniveaus te kunnen ontwerpen. Zijn ontwerpen en adviezen zijn een optimale combinatie van ruimtelijke kwaliteit, artistieke schoonheid en praktische uitvoerbaarheid.

De wisselwerking van verschillende vakdisciplines inspireert Hendrik om technisch en esthetisch goed doordachte plannen te ontwerpen en deze zo visueel mogelijk te presenteren, zodat ze voor iedereen leesbaar en herkenbaar zijn. Door zijn praktische achtergrond als hovenier weet Hendrik hoe een ontwerp in de praktijk uitgevoerd wordt en feitelijk uitpakt. Gebruik en onderhoud zijn daarbij belangrijke aspecten. Hendrik is een team player met een sterk analytisch vermogen.

Telefoonnummer: 06 - 83 44 07 44