Hendrik van Beek

Tuin- en landschapsontwerper

Hendrik is zowel opgeleid hovenier als tuin- en lanschapsontwerper aan het Van Hall Larenstein. Dit heeft geresulteerd in de vaardigheid en het inzicht om op verschillende schaalniveaus te kunnen ontwerpen. Zijn praktische achtergrond als hovenier heeft er voor gezorgd dat hij een goed beeld heeft hoe een ontwerp in de praktijk uitgevoerd wordt en feitelijk uitpakt. De wisselwerking van verschillende vakdisciplines is voor hem zeer inspirerend. Hendrik is een echte team player met een goed analytisch vermogen.

Telefoonnummer: 06 - 83 44 07 44