Job Aleven

Job heeft de opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen aan het Saxion te Deventer afgerond. Tijdens zijn studie heeft hij kennis en interesse vergaard in de wereld van stedenbouw en ruimtelijke ordening en werkt hij bij Buro Ontwerp en Omgeving als stedenbouwkundig tekenaar samen met verschillende disciplines aan integrale ontwikkelprojecten, zowel op stedelijk- als landelijk vlak. Job is proactief en heeft een analytisch en kritisch denkvermogen en kijkt uit naar een prettige samenwerking tussen opdrachtgevers en collega’s.

Telefoonnummer: 06 - 83 44 07 44