Marieke Teusink

Milieukundige

Marieke is een ervaren projectleider op het gebied van (civieltechnisch) bodemonderzoek. Naast haar specialisme op het gebied van bodemonderzoek heeft ze een grote kennis op het gebied van asfaltonderzoek, funderingsonderzoek, asbestonderzoek en bodemsanering.

Ze heeft in haar loopbaan bij verschillende adviesbureaus vele integrale projecten geleid. Marieke vindt het van groot belang dat de verschillende disciplines van een project tijdig en goed op elkaar af worden gestemd zodat een ontwikkelingsproces efficiënt verloopt en een optimaal resultaat kan worden bereikt.

Het is voor haar een uitdaging om  pragmatische oplossingen te kunnen aandragen binnen complexe situaties.

Marieke heeft een sterk organisatievermogen en voelt een grote verantwoordelijkheid voor haar projecten.

Telefoonnummer: 06 - 13 14 89 22