Marloes van Meijel

Projectleider water

Marloes is na het afronden van de studie Land- en watermanagement aan van Hall Larenstein aan de slag gegaan als adviseur op het gebied van (stedelijk) waterbeheer. Met haar opgedane ervaring voor de verwerking van hemelwater is ze een waardevolle aanvulling binnen de planvorming van ons buro. Marloes draagt graag haar steentje bij aan het creëren van een prettige leefomgeving waarin de beleving van groen en water een steeds belangrijkere rol spelen. 

Marloes is een enthousiaste, betrokken en teamgerichte expert op het gebied van waterbeheer en kijkt uit naar een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en collega’s.