Susan Dekkers

Milieukundige

Susan is een veelzijdig milieukundig medewerker. Zij heeft werkervaring opgedaan bij verschillende ingenieursbureaus op het gebied van milieu-/civieltechnische voorbereiding. Als achtergrond heeft zij de opleiding Milieukunde voltooid. De laatste jaren heeft zij veel ervaring opgedaan naar integraal onderzoek vanuit milieuhygiënisch oogpunt van asfalt, fundatie, asbest, grond en grondwater. Ook het vervaardigen van tekeningen is haar niet vreemd. 

In een rol van projectassistent voor een overheid bij de realisatie van woonwijken en bedrijventerreinen kent zij de verschillende actoren (opdrachtgever,, overheid, projectontwikkelaar,  nutsbedrijven, aannemer, bewoners enz). Susan is betrokken bij het project, is pragmatisch en voelt zich verantwoordelijk. Samenwerken en invulling geven aan projecten vanuit een brede milieukundige visie is op haar lijf geschreven. 

Telefoonnummer: 06 - 13 14 22 05