Thijs Eggert

Planoloog

Thijs heeft de studie Sociale Geografie en Planologie afgerond op de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie heeft hij zich vooral gefocust op de planologie waarin hij veel heeft geleerd over visievorming voor overheden. Thijs werkt voor overheden, particulieren en ontwikkelaars aan diverse projecten op het gebied van ruimtelijke planvorming.

Thijs is een enthousiaste en leergierige planoloog. Daarom is hij blij dat hij zijn kennis op het gebied van ruimtelijke planvorming verder mag uitbreiden bij Buro Ontwerp en Omgeving.

Telefoonnummer: 06 - 16 43 60 61