Wouter van den Hoff

Planoloog

Wouter heeft de opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning afgerond. Hierin heeft hij zich gespecialiseerd als planoloog, maar ook het nodige meegekregen van de landschapsarchitectuur. Tijdens de studie koos Wouter ervoor om vooral te focussen op de relatie tussen verschillende aspecten van de ruimtelijke planvorming, zoals beleid, economie en ruimtelijke planning. Wouter werkt voor ontwikkelaars, overheden en particulieren aan projecten op het gebied van ruimtelijke planvorming.

Wouter is blij dat hij zijn kennis op het gebied van ruimtelijke planvorming verder mag uitbreiden bij Buro Ontwerp en Omgeving en kijkt uit naar een fijne samenwerking met opdrachtgevers en collega’s.

Telefoonnummer: 06 - 10 99 22 55