Visie op omgeving

Buro Ontwerp & Omgeving onderscheidt zich van andere ruimtelijke adviesbureaus door onze focus op de integrale benadering van elk project. Wij zijn uitstekend in staat om in één vloeiend proces de haalbaarheid van een ontwikkeling te onderzoeken, de nieuwe werkelijkheid vorm te geven, alles juridisch te regelen en de realisatie in het veld te coördineren. Dankzij deze integrale benadering, waarin elke fase van het plan op een natuurlijke wijze in de volgende fase overloopt, zorgen we voor een beheersbare planning en begroting van uw project.

Wij zien een ruimtelijke ontwikkeling namelijk niet als een verzameling van losse producten, maar als een proces met meerdere fases. U als opdrachtgever staat aan het begin: u heeft een idee (initiatieffase). Wij helpen u dit idee vaste vorm te geven en stellen de kaders vast waarbinnen uw project ontwikkeld kan worden, bijvoorbeeld op basis van milieuonderzoek (definitiefase). In samenspraak met u creëren we een ontwerp (ontwerpfase) en regelen we de benodigde juridische documenten, zoals een bestemmingsplan en omgevingsvergunning (procedurefase). Vervolgens kan de daadwerkelijke totstandkoming van uw plan civieltechnisch worden voorbereid (voorbereidingsfase) en ten slotte onder onze begeleiding worden uitgevoerd (realisatiefase).

De mogelijkheid bestaat om met u per projectfase een resultaatverplichting aan te gaan. Wij pakken opgaven met enthousiasme, kennis en kunde op. Daardoor leggen opdrachtgevers hun ruimtelijke ontwikkeling met vertrouwen bij Buro Ontwerp & Omgeving neer.