Visie op thema's

Hier vindt u de visie van Buro Ontwerp & Omgeving op belangrijke thema's en nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Via onze website willen wij u op de hoogte brengen van onze denkwijze over nieuwe trends, nieuwe manieren van werken, ontwikkelingen en belangrijke thema's binnen de ruimtelijke ordening. Wij delen onze kennis hierover graag met u, want samen bereiken we meer dan alleen.

Klimaat- en toekomstbestendig ontwikkelen

Duurzaam bouwen gaat over energieverbruik en –bronnen, maar het gaat ook over gezondheid, gebruiks- en toekomstwaarde. Daarom hebben wij het over klimaat- en toekomstbestendig ontwikkelen. Klik op onderstaande link voor onze visie op dit thema.

Download folder klimaat- en toekomstbestendig ontwikkelen

 

 

Omgevingsscan vastgoed

Buro Ontwerp & Omgeving ziet de herbestemming en transformatie van leegstand vastgoed als een belangrijke nieuwe ruimtelijke opgave in Nederland. Omdat dit een intensief en onzeker traject met zich meebrengt, is het noodzakelijk om op voorhand inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de transformatie. Om die reden hebben wij de ‘Omgevingsscan Vastgoed’ ontwikkeld. Klik op onderstaande link voor onze visie op dit thema.

Download folder omgevingsscan vastgoed

 

 

Waterrobuust en klimaatbestendig denken in dijken

De komende jaren wordt gewerkt aan vele kilometers dijk. Voor bescherming tegen overstroming. Voor Buro Ontwerp & Omgeving is een dijk meer dan een waterkering. Het is een landschapsbepalend element met vele gebruiksmogelijkheden. Wij brengen eventuele meekoppelkansen samen met betrokkenen in beeld. Klik op onderstaande link voor onze visie op dit thema.

Download folder waterrobuust en klimaatbestendig denken in dijken