Waarden

Het leveren van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers heeft onze hoogste prioriteit. Daarvoor vinden wij het belangrijk dat we over up to date vakkennis en -expertises bezitten, een breed kader van overwegingen kunnen integreren en fundamenteel belangstelling en respect hebben voor alle partijen en belangen bij elke opdracht. Daarnaast moeten we partijen kunnen binden, complexiteiten kunnen vereenvoudigen en kunnen doen wat nodig is. Waarden die deze eigenschappen tot uitdrukking brengen - oftewel onze burowaarden - zijn: competent, integraal, betrokken en pragmatisch.

Competent

We zijn uitstekend thuis in ruimtelijke ordening, stedenbouw , landschapsarchitectuur, vastgoed, milieu, water en het hergebruiken van afvalstoffen. Onze vakkennis is altijd up to date. We zijn bedreven adviseurs die dankzij onze ruime ervaring snel de essentie boven water kunnen halen.

Integraal

We bekijken vraagstukken altijd vanuit meerdere invalshoeken,  waarbij we alle relevante kaders voor de opgave meewegen. We toetsen oplossingsrichtingen bij, of aan de belangen van, alle betrokkenen. We leveren robuuste en bestendige ontwerpen, concepten, adviezen, instrumenten en plannen.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij de wereld van onze opdrachtgevers. We zorgen er daarom voor dat onze plannen, adviezen en oplossingen door zoveel mogelijk partijen in die wereld worden gedragen. De gedachte daarachter is dat oplossingen waarvoor een breed draagvlak bestaat, duurzamer en dus langer effectief zullen zijn. Draagvlak ontstaat in onze visie alléén wanneer zoveel mogelijk belangen daarbij respectvol  verenigd worden.

Pragmatisch

Onze oplossingen zijn conventioneel als het nodig is, en onconventioneel als dat beter blijkt te zijn. Vertrekpunt is echter te allen tijde dat iedere nieuwe opgave steeds het beste antwoord én de best werkende oplossing krijgt.