Team met BOO wint aanbesteding 95 woningen Doesburg

22 mei 2018

Goed nieuws! Een door Woonservice IJsselland uitgeschreven aanbesteding voor de sloop en nieuwbouw van 95 woningen in de Ooij, Doesburg, is gewonnen door het consortium van Optimum Plus. Het consortium bestaat uit Klomps bouw en Van Campen bouw. Het ontwerp voor de aanbesteding is gemaakt door buro Ontwerp & Omgeving en Arx Architecten.

Buro Ontwerp & Omgeving heeft het stedenbouwkundig ontwerp en planologisch advies verzorgt. Het team van Optimum Plus heeft ervoor gekozen om de voor de wijk zo kenmerkende ‘stempel’ verkaveling te versterken. Om dit mogelijk te maken is besloten om buiten de gebaande paden te treden. Een spannende keuze die zich uitbetaald heeft! We zijn verheugd dat onze keuze voor ruimtelijke kwaliteit op waarde is geschat door Woonservice IJsselland en de beoordelingscommissie. 


De nieuwe stempels zijn krachtig, uniform en herkenbaar maar hebben ook de nodige variatie in zich en veel groen in de straat. Er is sterk ingezet op het toevoegen van groen in het straatbeeld en het verminderen van het aandeel verharding.  De stempels verspringen ten opzichte van elkaar. De kopgevel van de verspringende rij is architectonisch verbijzonderd en ook is er ruimte voor openbaar groen op deze hoek. Het groen van de aangrenzende dijkzone wordt de straat ingehaald.


Een stempel kenmerkt zich door herhaling van een principe. In ons plan hebben we de stempels veel variatie gegeven. Het stempelen van deze variatie zorgt voor een interessant en levendig beeld. De vondst van een extra woningtype draagt bij aan de variatie en biedt mogelijkheden om te variëren in bouwhoogten en gevelaanzichten.

 
We zijn zeer verheugd met het resultaat en kijken er naar uit onze bijdrage te leveren aan het vervolg van deze ontwikkeling.