Bestemmingsplan Spaanse Leger ter inzage

2 juli 2020

Spaanse Leger Nijkerk


In de gebiedsontwikkeling van Het Spaanse Leger te Nijkerk is een mooie stap gezet. Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan gaan ter inzage. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan zijn gemaakt door Buro Ontwerp & Omgeving. Momenteel werken wij aan het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Het bijzondere van het plan is de landschappelijke opzet, waarbij in het robuuste landschappelijke raamwerk verschillende buurtschappen zijn ingepast. Ook de bestaande woningen in het gebied, en de Intratuin worden opgenomen in dit raamwerk.