Even voorstellen

5 september 2016

Vandaag is onze nieuwe collega Herbert Jolink begonnen. We stellen hem graag aan u voor.

Ik ben een enthousiaste projectleider /adviseur op het gebied van civiele-, water- en milieutechnische projecten en ruimtelijke plannen. Ik hecht veel waarde aan een heldere communicatie, een gedegen voorbereiding, de bewaking van budget en planning en het naar tevredenheid afronden van een project. Voor mij zijn de waarden Structuur, Kwaliteit en Samenwerking van groot belang in het kader van projectcoördinatie. Door mijn vooropleiding (Land-, Water- en Milieubeheer – Hogeschool Larenstein) en een ruime werkervaring ben ik goed in staat om door de brillen van verschillende actoren (initatiefnemer, overheid, aannemer etc.) te kijken.