Geliberaliseerde woningen middenhuur in bestemmingsplan

10 mei 2017

Per 1 juli 2017 aanstaande zal het Bro worden gewijzigd. Met deze wijziging worden de mogelijkheden voor gemeenten om eisen te stellen ten aanzien van woningcategorieën in bestemmingsplannen verruimd.

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen. De eisen ten aanzien van woningbouwcategorieën hebben betrekking op percentages gerelateerd aan het plan- of projectgebied. In het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, moet dan (ten minste) een bepaald percentage van de nieuwbouwwoningen een geliberaliseerde woning voor middenhuur zijn.

Als tegelijkertijd met het bestemmingsplan ook een exploitatieplan is vastgesteld, kunnen op perceelsniveau woningcategorieën publiekrechtelijk worden vastgelegd. In een exploitatieplan kan dan het aantal en de situering van woningcategorieën specifiek kan worden bepaald.

Daarbij kan een gemeente zelf in een (doelgroepen)verordening bij het bestemmingsplan, opnemen dat de te bouwen woningen voor een bepaalde doelgroep zijn bestemd.

Door gemeenten de mogelijkheid te geven om geliberaliseerde woningen voor middenhuur op te nemen in het bestemmingsplan krijgt de gemeente meer mogelijkheden om te sturen op de samenstelling van de woningvoorraad in de gemeente. Een welkome aanvulling!

BOO heeft ervaring met het vastleggen van woningcategorieën in het bestemmingsplan  in combinatie met een exploitatieplan en het opstellen van de zogeheten doelgroepenverordening. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op of ga naar www.ontwerpenomgeving.nl