Geselecteerd voor ronde twee Borne Schoolt Om!

25 oktober 2016

Samen met partners Goossen Te Pas, Procesmakers en Architectenlab is buro Ontwerp & Omgeving geselecteerd voor de finaleronde van de ideeën wedstrijd Borne Schoolt Om, uitgeschreven door de gemeente Borne.

Om in de toekomst goed en toegankelijk onderwijs te kunnen bieden, hebben de schoolbesturen in samenspraak met de gemeente Borne er voor gekozen enkele moderne brede scholen op centrale plekken te realiseren. Met deze keuze komt een aantal bestaande schoollocaties vrij en wordt gezocht naar een nieuwe bestemming.

Voor de vrijkomende locaties is de gemeente op zoek naar een financieel haalbare herbestemming. Belangrijk daarbij zijn de maatschappelijke component en verduurzaming van het her te bestemmen vastgoed. Participatie vanuit de buurt is een bepalend onderdeel van de opgave. Selectiecriteria zijn: betekenis voor de buurt, duurzaamheid en financiële en juridische haalbaarheid.

Op 24 november wordt een ideeën expositie georganiseerd en bewoners kunnen stemmen op het in hun ogen beste plan. Via de link : http://www.borneschooltom.nl/blog/ideeen-herbestemming-de-zonnebloem-bekend/ is te lezen welke ideeën door zijn naar de finale ronde.