Gierzwaluw onderzoek

15 juli 2020

Gierzwaluwonderzoek


Het gierzwaluwonderzoek zit er weer op dit seizoen. Bij een van onze projectgebieden in Zutphen kwamen we deze typische stadsbewoner veel tegen. De gierzwaluw is perfect aangepast aan het leven in de lucht en broedt in nissen van gebouwen. Toch hebben ze soms wat moeite om in het nest te komen, wat ook dit filmpje laat zien. Deze gierzwaluw hing vaak kort aan de muur zonder het nest te bereiken. Het tafereeltje herhaalt zich behoorlijk wat keren voordat het ‘raak’ is.