Groenstructuurplan Velsen unaniem vastgesteld

8 juli 2019

Groenstructuurplan Velsen unaniem vastgesteld

Op donderdag 4 juli jl. stelde de gemeenteraad van de gemeente Velsen unaniem en met heel veel complimenten het 'Groenstructuurplan Velsen' vast. Met het groenstructuurplan worden de bestaande beleidskaders gebundeld en geeft de gemeente Velsen richting aan de gewenste en noodzakelijke ontwikkeling van het landschap en de groene ruimte binnen haar grondgebied. Het vormt de uitwerking van de groene thema's uit het Collegeprogramma 'Velsen komt naar je toe!', waarin het college wil investeren in een groenere gemeente die zich aanpast aan de gevolgen van de klimaatverandering. 

Het groenstructuurplan omvat een visie deel, gekoppeld aan de volgende speerpunten:

Het versterken van de landschappelijke beleving, zowel binnen als buiten stedelijk gebied;

Het zo goed mogelijk waarborgen van een groene leefomgeving binnen het stedelijk gebied;

Het verhogen van de ecologische waarde van de groenstructuur;

Het benutten van de groenstructuur bij het realiseren van een klimaatadaptieve gemeente. 

En ter uitvoering van deze visie is deze vertaald naar een concreet maatregelenpakket. De omschreven maatregelen dragen samen bij aan het verankeren van de elementen in de groenstructuur, die het behouden waard zijn, en de ontwikeling van deze structuur in de gewenste richting. 

Een mooi en leerzaam proces, met als resultaat een helder en concreet beleidskader, dat bedraagt aan een groenere, ecologische en klimaat adaptieve gemeente. 

Meer informatie vindt u hier