Herontwikkeling Steenen Poort krijgt steeds meer vorm

13 juni 2014

Het voormalige sportcomplex de Steenen Poort in Houten wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. Na vele jaren van uitbreiding, is deze herstructurering een van de eerste inbreidingslocaties in Houten.

Op zaterdag 17 mei jongstleden is de verkoop van de eerste woningen gestart. De belangstelling was groot, overweldigend zelfs. Voor de eerste 20 woningen waren maar liefst 300 belangstellenden. Met het verschijnen van de verkoopbrochure en de start van de verkoop krijgt het plan steeds meer vorm. Herstructureringsopgave vragen een lange adem en zijn zorgvuldige opgezette processen, wanneer dergelijke plannen tot uitvoering komen dan ontstaat tevredenheid en trots.

Voor meer informatie neem eens een kijkje op www.villaparksteenenpoort.nl