Herstructureringsopgave Vivare

28 januari 2015

In de driehoek Hogenkampseweg, Sint Josephweg en Reijmerweg in Renkum staan momenteel 50 sociale huurwoningen. Een twaalftal woningen aan de Sint Josephweg en de Reijmerweg zijn reeds in 2010 gerenoveerd. Vivare is voornemens de overige 38 woning te amoveren en hiervoor 45 sociale huurwoningen terug te bouwen.

Voor de planontwikkeling is een verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat als uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan dient. Buro Ontwerp & Omgeving verzorgt het gehele bestemmingsplantraject inclusief alle hiervoor noodzakelijk onderzoeken zoals bodem, geohydrologie, asbest en milieuzonering.