Het bos is de baas

21 juli 2015

De gemeente De Bilt is bezig met het transformeren van leegstaand maatschappelijk vastgoed naar woningbouw. Ontwerp & Omgeving begeleidt en ondersteunt de gemeente bij de planologische procedure en het transformatieproces.

Bijzonder aan de opgave is naast het transformeren van leegstaand vastgoed, de locatie. De te transformeren gebouwen zijn gelegen in het bos aan de rand van Bilthoven. Uitgangspunt bij de opgave is dan ook: het bos is de baas. Oftewel de bestaande bomen en landschappelijke kwaliteiten moeten gehandhaafd blijven en de ruimtelijke ontwikkeling moet zich hier naar schikken en ingepast worden. Hiervoor dient een specifieke regeling ontworpen te worden voor de landschappelijk waarden en de te behouden bomen.

Het bos geeft de locaties een bijzondere uitstraling en kwaliteit. De waarde van de plek wordt steeds belangrijker. Het behouden van deze kwaliteiten bij nieuwe ontwikkelingen getuigd van goed opdrachtgeverschap.