Het bos is de baas 2

17 november 2015

Het bos is de baas 2

Ten behoeve van de transformatie zijn alle noodzakelijk haalbaarheidsonderzoeken afgerond en is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In het bestemmingsplan is een juridische vertaling gemaakt van het principe ‘het bos is de baas’. Oftewel de bestaande bomen en landschappelijke kwaliteiten moeten gehandhaafd blijven en de ruimtelijke ontwikkeling moet zich hier naar schikken en ingepast worden.

De landschappelijke kenmerken van de locaties zijn met een vergunningstelsel planologisch beschermd. Daarnaast zijn de individuele bomen ingemeten en met een specifieke aanduiding opgenomen op de verbeelding. Hiermee zijn de specifieke kenmerken van iedere boom zoals kroonprojectie, diameter stam en kwaliteit vastgelegd in de regels. Een leuk en leerzaam traject waarbij flora en fauna, stedenbouw, landschap en planologie samenkomen.

Op dinsdagavond 24 november vernemen we tijdens de informatie avond in de oude raadszaal van de gemeente De Bilt, graag de reactie van omwonenden en andere belanghebbenden.