Inzending prijsvraag ‘Werk aan de Winkel’ gewaardeerd

27 augustus 2015

Ontwerp en Omgeving heeft het afgelopen half jaar, in samenwerking met Novio Ruimtelijke Analyses, gewerkt aan de prijsvraag ‘Werk aan de Winkel’. Onze inzending ‘Shop&Care@Kerschoten’ werd beloond met een plek in de finale.

Op vrijdag 19 juni kregen de finalisten de kans om in de Doelen in Rotterdam hun ideeën te pitchen voor de jury en publiek. De beperkte tijd van zeven minuten per pitch bleek voor velen nog een hele uitdaging. Na een dag vol ontmoeting en uitwisseling van ideeën werden in de middag de winnaars bekend gemaakt. De inzending ‘de buurtwinkel als banenmotor’ werd de terechte winnaar.

In tegenstelling tot veel van de andere inzendingen zijn wij uitgegaan van het idee dat het winkelcentrum zijn rol als boodschappencentrum moet behouden maar dat vooral de sociale functie versterkt moet worden. Wij geven de supermarkt daarbij een leidende rol met vrijheden maar ook verantwoordelijkheden. Hierover zegt het juryrapport:

‘Het gaat hier om een nog goed functionerend winkelcentrum in Apeldoorn. Het is goed om daar tijdig mee aan de slag te gaan voordat het fout gaat. Daarmee staat deze inzending model voor een specifiek (groter) soort strip waar er velen van zijn in Nederland. Het is een sterk idee om uit te gaan van een bestaande ondernemer die al aanwezig is in de wijk en die dan gefaciliteerd wordt door de gemeente. Dit biedt een stevige basis om van daaruit te werken en vervolgens uit te breiden.’

Aanvullend is een herontwerp gemaakt voor het winkelcentrum Kerschoten in Apeldoorn waarbij groen en cultuurhistorie sterk bepalend zijn voor de identiteit. Bepaalde elementen die volgens ons sterk kenmerkend zijn voor de oorspronkelijke gedachte worden versterkt en uitvergroot in het nieuwe ontwerp. Hiermee krijgt het winkelcentrum een unieke uitstraling en beleving, hetgeen zo belangrijk is in de huidige tijd.