Klimaat- en toekomstbestendig ontwikkelen

27 mei 2014

Duurzaam bouwen is een ruim begrip. Gaat het over het beperken van energieverbruik, over het gebruiken van hernieuwbare energiebronnen? Ja zeker, maar daarnaast gaat het over veel meer. Duurzaamheid is ook het hergebruiken van gebouwen en materialen, het behouden en versterken van groenstructuren maar het gaat ook over belevingswaarde. Duurzaam bouwen is een verwarrend begrip. Klimaat- en Toekomstbestendig bouwen dekt de lading veel beter.

Klimaat- en Toekomstbestendig bouwen omvat vele variabelen. En zeker als het gaat om een gebiedsontwikkeling is dit een complex proces. Complexer dan bijvoorbeeld de ontwikkeling van een gebouw. Waarom? Omdat gebiedsontwikkeling een langdurig proces is, omdat er meerdere belanghebbenden zijn en omdat er tussentijds vaak wijzigingen zijn.

Goede ruimtelijke ordening en ontwerpen met respect voor mens en milieu is iets dat in onze dna zit. Rekening houden met toekomstige ontwikkelingen met respect voor cultuurhistorie, zorgen voor een veilige en gezonde woon- en werkomgeving, het verminderen van milieudruk, het zorgvuldig gebruiken van ruimte en het realiseren van een hoge ruimtelijke kwaliteit. Wij ontwerpen altijd met deze uitgangspunten in ons achterhoofd. Dat doen we gewoon. Toch moet je altijd keuzes maken. En wie echt duurzaam wil werken moet die keuzes inzichtelijk en transparant maken. Daar kunnen wij bij helpen.

Download folder klimaat- en toekomstbestendig ontwikkelen