Kobessen Milieu wordt Buro Ontwerp & Omgeving

17 april 2014

Sinds 1989 is Kobessen Milieu, als adviesbureau betrokken bij uiteenlopende milieuvraagstukken. Kobessen Milieu is met name gespecialiseerd in onderzoek naar bodemverontreiniging en het verzorgen van bodemsaneringen. De laatste jaren is er ook meer aandacht gekomen voor ruimtelijke ordening. Voor de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, een samenwerkingsverband van ruim 100 riviergemeenten, fungeert Kobessen Milieu sinds 1990 als organisatiebureau.

Kobessen Milieu gaat zich nu meer toeleggen op integrale omgevingsvraagstukken. Daarvoor is de expertise verbreed met onder andere kennis op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur. Een nieuwe naam is daarom op zijn plaats: Buro Ontwerp & Omgeving.

Onze bestaande klanten kunnen blijven rekenen op de bekende kwaliteit  en service die ze gewend zijn. Daarnaast mogen ze vanaf nu ook rekenen op de toegevoegde waarde van Buro Ontwerp & Omgeving.