Levendige jaarvergadering VNR

9 oktober 2015

Levendige jaarvergadering VNR

Op 8 oktober kwamen gemeentelijk bestuurders samen in Het Witte Huis in Lent. Met provinciaal bestuurders is besproken hoe de provinciale plannen in gezamenlijkheid uitgevoerd kunnen worden. Het project Ruimte voor de Waal bij Lent was het praktische voorbeeld van een goede samenwerking.

Het programma Ruimte voor de Rivier bood de VNR gastvrijheid aan voor de Jaarvergadering. Programmadirecteur Ben Broens gaf een korte toelichting op de afrondende fase van Ruimte voor de Rivier. Ook de relatie met Stroomlijn en de komende projecten werd toegelicht. De heer Broens pleitte voor het opstellen van een systeemvisie; een masterplan waarin alle functionaliteiten van een gebied in beeld zijn en de burger weet wat er gaat komen.

Vanuit de provincies Gelderland, Utrecht en Brabant was er een korte toelichting op het nieuwe collegeprogramma. Vooral de wijze van gezamenlijke uitvoering kwam hier in aan de orde. Vervolgens konden de aanwezigen beoordelen of zij zich konden vinden in de verbeelding van het programma dat van hun provincie was gemaakt. Het gaf een diversiteit aan plaatjes. Beiden waren input voor een discussie wie in een (gebieds) proces welke verantwoordelijkheden heeft en wie een handschoen oppakt. In ieder geval moeten partijen in een zo vroeg mogelijk stadium benaderd worden, om elkaars wensen en mogelijkheden in beeld te brengen en te weten wat de uitgangspunten zijn voor verdere samenwerking.

Het Ruimte voor de Rivier project 'Ruimte voor de Waal' nadert voltooiing. De excursie was nog net op tijd om de werkzaamheden de kunnen zien die uitgevoerd worden op de Waal bij Nijmegen. Een grootschalig en indrukwekkend project. Er was ter plaatse een uitgebreide toelichting op de bestuurlijke aandachtspunten.