Nieuwe collega BOO

1 april 2020

Per 1 april 2020 verwelkomen wij weer een nieuwe collega. 

Remco Schreuder komt het team van milieukundigen versterken. 

Hij heeft al vele jaren ervaring met het managen van diverse projecten op het gebied van (water)bodem en civiele techniek. Daarnaast heeft hij veel kennis en ervaring van bodemsanering, asbestonderzoek en partijkeuringen.

Remco hecht waarde aan een goede en gedegen voorbereiding van het project, om zo aan de ‘voorkant’ al mogelijke problemen te signaleren en te voorkomen. Door zijn kennis en ervaring uit eerdere betrekkingen is hij zowel praktisch als theoretisch onderlegd in de verschillende disciplines van het vakgebied bodem. Door zijn werk met verschillende opdrachtgevers, van particulier tot grote publieke organisaties, is hij een ervaren projectleider op het gebied van (civieltechnisch) bodemonderzoek.

Welkom en veel succes Remco!