Nieuwsbrief VNR is uit

27 oktober 2015

In de nieuwsbrief van oktober wordt teruggeblikt op de recent gehouden jaarvergadering in Lent. Tijdens de jaarvergadering is gesproken over het gezamenlijk uitvoeren van plannen en aansluitend zijn de laatste werkzaamheden van het project 'Ruimte voor de Waal' bekeken. Verder wordt in de nieuwsbrief ingegaan op de Beleidslijn Grote Rivieren, Deltaprogramma Rivieren en op het evenement Future Green City.

Voor de nieuwsbrief klikt u op onderstaande link:

http://www.vnrgemeenten.nl/index.php?id=121