Ontwerp en Omgeving in publicaties RCE

6 januari 2016

Twee projecten waar Ontwerp & Omgeving de afgelopen jaren aan heeft gewerkt zijn opgenomen in publicaties van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Het eerste project betreft het DRU Industriepark te Ulft. Dit betreft de herontwikkeling van een voormalig industrieterrein. Het terrein is 250 jaar in gebruik geweest, sinds 1754. De ijzergieterij groeide in die jaren uit tot een multinational van formaat. Op het terrein zijn 7 voormalige rijksmonumenten en het omringende gebied ingericht tot een brandpunt voor culturele activiteiten in de regio.

De publicatie ‘Erfgoed als krachtvoer’ is via deze link te lezen:

http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/rijksdienst_voor_het_cultureel_erfgoed_2014_erfgoed_als_krachtvoer.pdf

Het tweede project betreft de prijsvraag ‘Werk aan de Winkel’. In deze publicatie zijn 15 visies voor de toekomst van winkel strips in wederopbouwwijken opgenomen. Ontwerp & Omgeving heeft de inzending ‘Shop & Care’ ingediend, samen met Novio Ruimtelijke Analyses.

De publicatie ‘Werk aan de winkel, 15 kansrijke ideeën voor de winkelstrip in de naoorlogse wijk’ is via deze link te lezen:

http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/rijksdienst_voor_het_cultureel_erfgoed_2015_werk_aan_de_winkel.pdf

Voor meer informatie over deze projecten of adviezen die betrekking hebben op erfgoed en cultuurhistorie kunt u contact opnemen met Bram Nieuwenhuis (06 - 44 62 65 52).