Ontwikkeling buitenplaats Overhagen

18 september 2018

Een jaar geleden plaatsten we dit artikel op onze site over de planvorming in een bijzonder project. Nu inmiddels al weer een jaar verder, maar niet zonder resultaat.

Het afgelopen jaar hebben we onze ontwerpen verder uitgewerkt en zijn alle noodzakelijke onderzoeken afgerond. Zo is er op het gebied van archeologie de positie en de resten van het hier ooit aanwezige kasteel aangetroffen. Een unieke vondst! Verder zijn de plannen met groot enthousiasme ontvangen door de directe omgeving, met eigenlijk de enige vraag ‘wanneer gaan jullie beginnen?’

De komende periode zal de aanvraag omgevingsvergunning ingediend worden, gecombineerd met de noodzakelijke bestemmingsplan procedure. Ook in deze fase van het project speelt BOO een belangrijke rol. Over weer een jaar hopen we de foto’s van het gerealiseerde project te kunnen tonen. Dat is wat we graag doen, daadwerkelijk resultaat realiseren.