Ontwikkeling buitenplaats Overhagen

18 september 2018

Een jaar geleden, september 2017, verzorgde Buro ontwerp & omgeving een uitgebreide presentatie op een bijzondere plek. RCE, provincie Gelderland, gemeente en commissie cultuurhistorie waren allemaal erg enthousiast over de plannen voor dit bijzondere project, Buitenplaats Overhagen. Inmiddels zijn we een jaar verder en zeker niet zonder resultaat. 

Het afgelopen jaar hebben we onze ontwerpen verder uitgewerkt en zijn alle noodzakelijke onderzoeken afgerond. Zo is er op het gebied van archeologie de positie en de resten van het hier ooit aanwezige kasteel aangetroffen. Een unieke vondst! Ook zijn de plannen met groot enthousiasme ontvangen door de directe omgeving, met eigenlijk de enige vraag ‘wanneer gaan jullie beginnen?’

De komende periode zal de aanvraag omgevingsvergunning ingediend worden, gecombineerd met de noodzakelijke bestemmingsplan procedure. Ook in deze fase van het project speelt BOO een belangrijke rol. Over weer een jaar hopen we de foto’s van het gerealiseerde project te kunnen tonen. Dat is wat we graag doen, daadwerkelijk resultaat realiseren.