Ontwikkeling Hart van Veghel

3 september 2018

BOO heeft nieuwe integrale opdracht voor de herontwikkeling van het kloostercomplex in Veghel.

Opdrachtgevers zijn voornemens binnen de cultuurhistorische en landschappelijke context het bestaande kloostercomplex een eigentijds gebruik te geven, deels door behoud maar deels door herontwikkeling van de gronden. Dit alles onder de werktitel ‘Hart van Veghel’. Het kloostercomplex kent een rijke geschiedenis en is daarmee cultuurhistorisch waardevol en dan ook gedeeltelijk aangewezen als Rijksmonument. Daarnaast kent het gebied grote landschappelijke kwaliteiten in de vorm van een landschapspark.

Het Kloostercomplex zal de komende jaren steeds in gedeeltes herontwikkeld worden ten behoeve van een nieuw of ander gebruik door en voor verschillende gebruikers. BOO verzorgt naast de nieuwe landschappelijk, stedenbouwkundige en bouwkundige invulling van het terrein alle haalbaarheidsonderzoeken en het totale projectmanagement. Een complexe maar uitdagende klus waarbij de integrale aanpak van BOO optimaal tot uiting komt.