Realisatie plannen Dorpsstraat 54 Groessen

6 april 2016

Realisatie plannen Dorpsstraat 54 Groessen

Voor de voormalige tuinbouwgronden aan de Dorpstraat 54 te Groessen maakte Ontwerp & Omgeving het stedenbouwkundig/landschappelijk inrichtingsplan, voerde we de noodzakelijke onderzoeken uit en stelde we het bestemmingsplan op. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een kinderdagverblijf met dienstwoning en aanvullende woningbouw op locatie mogelijk. Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld en kunnen de gronden daadwerkelijk ingericht gaan worden en kan gestart worden met de bouw. Overigens is Ontwerp & Omgeving ook nauw betrokken bij de daadwerkelijke inrichting. Een mooie integrale klus van eerste schets tot daadwerkelijke realisatie...