Samenwerking BOO & PARO

28 mei 2020

Met de uitbreiding van het PARO terrein in Amsterdam is goed nagedacht over een nieuwe zuiveringsinstallatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Voor de constructiebepaling en werkvoorbereiding is door adviseurs van Buro ontwerp & omgeving (BOO), PARO en aannnemer KWS nauw samengewerkt. Tevens is BOO opgetreden als adviseur en belangrijke schakel in het volledige vergunningen-traject, waarbij veel aandacht is gegeven aan toekomstige ontwikkelingen als klimaatverandering en duurzaamheid.  

De waterhuishouding van het terrein is een grote uitdaging, zeker in het licht van de veranderende weersomstandigheden. Gezien de activiteiten van PARO is het gehele terrein van circa 13 Ha voorzien van een vloeistofdichte vloer. Naast het kantoor en enkele loodsen is er vrijwel geen dakoppervlak waardoor er veel regenwater direct op het terrein valt. Dit regenwater moet ergens het terrein weer 'schoon' verlaten, hoe zorg je ervoor dat dit gerealiseerd wordt? Door de aanleg van de nieuwe zuivering kan het gehele terreinoppervlak na zuivering lozen op oppervlaktewater, zelfs bij een forse regenbui van meer dan 60mm. Het hemelwater wordt gebufferd wat weer goed van pas komt tijdens droge perioden. Daarnaast is gekeken naar gebruik van het terrein, zo is rekening gehouden met een speciaal terreindeel voor opslag van uitlogende materialen. Het regenwater dat op dit deel van het terrein vrijkomt wordt maximaal hergebruikt voor het nat houden van opgeslagen producten en pas daarna geloosd op de riolering. 

PARO accepteert dat er tijdelijk regenwater op het terrein kan blijven staan, zo kan het regenwater worden opgevangen en vastgehouden zonder dat er extra kostbare ondergrondse berging nodig is. Het robuuste rioolsysteem is zo ontworpen dat zoveel mogelijk bezinking van vuil en slib plaatsvindt. Dit vuil en slib kan door PARO zelf verwijderd en afgevoerd worden. Het water uit het rioolsysteem wordt hergebruikt voor het nat houden van materialen tijdens de diverse processen.

Zo is over bijna elke druppel nagedacht hoe deze optimaal te benutten, een mooi voorbeeld van klimaat adaptieve inrichting van het bedrijfsterrein!