Silvolde aan de Slag

21 juli 2015

Op donderdagmiddag 16 juni jongstleden werd door wethouder Bert Kuster en Jan Hoornstra van aannemingsbedrijf Hoornstra bv het contract rondom het realiseren van het centrumplan: 'Silvolde aan de Slag' ondertekend.

Een belangrijk moment in het proces van herinrichting om vervolgens voortvarend aan de slag te kunnen gaan. Meteen na de bouwvakvakantie gaat het dan echt beginnen! Fase 1 beslaat de herinrichting van de Marktstraat, waar vanaf 17 augustus de voorbereidingen worden getroffen om de eerste spade in de grond zetten.

Wij zijn trots dat na een lang en zorgvuldig participatie proces de vertaling van ontwerp naar uitvoering ook daadwerkelijk gemaakt gaat worden. Via onze website en de socialmedia zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen van het werk in het centrum van Silvolde.