Structuurvisie Wormerland 2025 vastgesteld

23 oktober 2014

De Structuurvisie Wormerland 2025 is op 22 oktober jongsleden vastgesteld door de gemeenteraad van Wormerland. Na een interactief proces met de raadswerkgroep en infodagen met inwoners en belanghebbenden is de visie nu het beleid van de gemeente geworden.

Deze waterrijke gemeente heeft meerdere gezichten en wordt gekenmerkt door een landschappelijke tweedeling. De noordelijke helft bestaat uit het open veenweidegebied waar rust, ruimte, natuur en extensieve recreatie hand in hand gaan.

Het zuidelijke deel bestaat uit de droogmakerij De Wijde Wormer, waar openheid, agrarische productie en duurzame energie in samenhang bestaan.

De kernen en de linten liggen op het snijvlak van deze twee landschappen. Wormer is de hoofdkern met een uitgebalanceerd voorzieningenniveau, een duurzame woon- en werkomgeving en een nieuw dynamisch stedelijk gebied langs de Zaan. Naast de hoofdkern vormen de kleinere kernen Neck, Jisp, Oostknollendam en Spijkerboor elk een eigen unieke woonwereld met toegesneden voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.

Voor meer informatie zie ook www.wormerland.nl