Succesvolle transformatie leegstaand vastgoed in Loo

16 januari 2015

Buro Ontwerp & Omgeving ziet de transformatie van leegstand vastgoed als een van de belangrijke nieuwe ruimtelijke opgaven in Nederland. De focus ligt hierbij op het herbestemmen en omvormen van bestaand vastgoed ten behoeve van nieuwe functies. Door onze integrale kennis op het gebied van ruimtelijke vraagstukken zijn wij de juiste partner om dit soort processen te begeleiden.

Voor onze opdrachtgever mochten we de transformatie van een oud cultuurhistorisch waardevol boerderijcomplex naar woningbouw begeleiden. Het boerderijcomplex Valkenhof aan de Loostraat te Loo stond er lange tijd verlaten en vervallen bij. Eigenaar en initiatiefnemer had al geruime tijd het plan opgevat om het boerderijcomplex te transformeren en binnen de bestaande bebouwing een viertal nieuwe luxe woningen te realiseren. In goed overleg met gemeente, welstand en de cultuurhistorische commissie heeft Buro Ontwerp & Omgeving het transformatieproces mogen begeleiden. Dit door middel van het begeleiden van de noodzakelijk (planologische) procedures, het onderhouden van de contacten met de gemeente en commissies, het uitvoeren van noodzakelijk onderzoeken en het opstellen van de landschappelijke inpassing.

Recentelijk zijn alle vergunningen verleend en is de weg vrij voor de beoogde transformatie. Bijkomend succes is dat reeds drie van de vier woningen op voorhand zijn verkocht. Een succesvolle transformatie waar we trots op zijn! Benieuwd wat Buro Ontwerp & Omgeving voor uw leegstaand vastgoed kan betekenen, neem vrijblijvend contact met ons op, telefoonnummer: 026-443 26 63. Of stuur ons een email: info@ontwerpenomgeving.nl