Uitbreiding Ontwerp en Omgeving

16 september 2015

Op 15 september is Jurian Heerink begonnen bij Ontwerp en Omgeving. Hij komt ons team versterken vanwege de toenemende planologische vragen en haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van milieu.

Als projectleider en adviseur ben ik betrokken bij verschillende projecten op het gebied van ruimtelijke planvorming. Hierbij werk ik voor overheden, ontwikkelaars en particulieren. Vanwege mijn achtergrond in de milieuplanologie heb ik een brede kijk op de wereld van ruimtelijke ontwikkelingen. Waarbij mijn aandacht uit gaat naar de relatie tussen ruimte, infrastructuur, water, mens en milieu. Naast het opstellen van ruimtelijke plannen houd ik mij daarom ook bezig met onderzoeken naar omgevingsaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals bodem en water.

Ik ben een betrokken adviseur die niet alleen producten wil leveren, maar opdrachtgevers ook adviseert over ruimtelijke procedures en alles wat daarbij komt kijken.