Vleermuizen

16 februari 2021

Nu het hartje winter is en er afgelopen week zelfs een dik pak sneeuw heeft gelegen lijkt het alsof vleermuizen van de aardbodem verdwenen zijn. Toch zijn ze nog wel degelijk in ons land aanwezig.

Ze overwinteren bijvoorbeeld in spouwruimtes, kelders, zolders, groeven en bunkers en zijn in deze periode merendeels inactief. Tijdens een winterinspectie troffen we afgelopen december een vleermuis aan in een kerkgebouw. Waarschijnlijk gaat het om een gewone grootoorvleermuis. De grote oren heeft hij onder zijn poten gevouwen en wat uitsteekt wordt de tragus genoemd, een onderdeel van het oor.

In mei beginnen ook de voorjaarsonderzoeken weer. Onze ecologen zijn daarom al druk bezig met de voorbereiding, want het plannen van alle veldbezoeken vereist veel aandacht. Lijkt het je ook leuk om vleermuisonderzoek te doen en wil je ons bij het veldwerk ondersteunen? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures of neem contact met ons op!