Voorbereiding Jaarvergadering VNR in volle gang

21 juli 2015

De Jaarvergadering 2015 van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten vindt plaats op 8 oktober in Nijmegen/Lent. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. We brengen een bezoek aan het project Ruimte voor de Waal Nijmegen, waar we door Rijkswaterstaat worden ontvangen. Na Slot Loevestein en het project Munnikenland in 2014, is dit weer een mooi voorbeeld van het klimaatbestending en waterrobuust maken van Nederland.

Aan de Waal bij Nijmegen wordt hard gewerkt; nieuwe bruggen zijn gebouwd, dijken verlegd en een nevengeul gegraven. Dit alles om de rivier, in een flessenhals, de ruimte te geven bij een hoge waterstand. Voor Nijmegen betekent het ook een grote ruimtelijke ingreep in het hart van de stad. Door het verleggen van de dijk en het graven van een nevengeul ontstaat een langgerekt eiland in de Waal. Dit eiland komt te liggen pal tussen de historische binnenstad op de zuidoever en het nieuwe stadsdeel Waalsprong op de noordoever. Dit levert niet alleen mooie kunstwerken op, maar ook een recreatiegebied en een watersportgebied. Tijdens de vergadering zullen wij een excursie langs de werkzaamheden houden.

Het bureau van de VNR, met medewerkers van Ontwerp & Omgeving, organiseert deze dag. Bestuurders van de gemeenten langs de grote rivieren, wij heten jullie van harte welkom. Tot ziens op 8 oktober 2015.