Woningbouwontwikkeling Centrum-West Venhuizen van start

4 januari 2022

De eerste stappen worden gezet voor woningbouw in Venhuizen. De gemeente Drechterland en de ontwikkelaars starten verkennende gesprekken om in 2024 tussen de 200 en 250 woningen te bouwen achter het Twijver. De gemeente hoort ook graag wat inwoners belangrijk vinden bij deze woningbouwontwikkeling.

De vraag naar woningen is groot. Daarom zet de gemeente de komende jaren in op het bouwen van ongeveer 700 woningen in Drechterland. Om aan deze woningbouwambitie te voldoen, wordt nu een start gemaakt met woningbouw in Venhuizen. In het gebied ten westen van het Twijver tussen het Westeinde/Hemmerbuurt en de Westerkerkweg wordt nu verkend wat de mogelijkheden zijn. Eerste stap versnelling woningbouw Wethouder Yvonne Roos is blij met deze eerste stap voor woningbouw in Venhuizen: “We staan voor een grote opgave om nieuwe woningen te bouwen in onze gemeente. Dat gaan we versneld doen. Al in een vroeg stadium gaan we in gesprek met alle partijen die te maken hebben met de ontwikkeling van een woningbouwplan. Voor Centrum West zijn we hiermee al gestart. Begin 2022 zullen we ook de inwoners van Venhuizen hierbij betrekken.” Er wordt uitgekeken naar een vruchtbare samenwerking om een duurzame en toekomstbestendige woon- en leefomgeving te creëren. “Daarmee wordt voldaan aan de grote vraag naar woningen voor starters, gezinnen en senioren. Centrum-West moet een plek worden die bijdraagt aan de verbinding in en met Venhuizen.

Het gehele artikel is hier te lezen.

Venhuizen West en Centrum