Jan van der Valk

Senior adviseur milieutechniek

Jan is een senior adviseur milieutechniek met 30 jaar ervaring in het vakgebied. Hij is breed opgeleid in Wageningen als cultuurtechnicus (richting Hydrologie) en werkte voor zowel de rijksoverheid als enkele grote, wereldwijd opererende adviesbureaus.

Jan is als projectleider betrokken bij een groot aantal projecten op het gebied van bodem en water. Naast het verrichten van onderzoek naar bodem- en grondwaterverontreiniging behoort het aansturen van bodemsaneringen tot zijn werkzaamheden. Daarnaast adviseert hij op het gebied van waterbeheer en is hij actief op het gebied van hergebruik van grond en bouwstoffen, asbestonderzoek en -sanering.

Telefoonnummer: 06 - 164 360 61