Ontwerper

Pimm is in Utrecht opgeleid als Planoloog. Hierna is hij zich echter gaan verdiepen in de wereld van de stedenbouw. Op het snijvalk van deze – soms totaal verschillende – werelden ligt Pimm’s expertise. Hij spreekt de taal van zowel de beleidsmaker als de ontwerper en is mede hierdoor breed inzetbaar op uiteenlopende schaalniveaus.

De afgelopen jaren heeft Pimm met veel interesse de ontwikkelingen in binnensteden gevolgd. Hij is betrokken geweest bij diverse binnenstedelijke projecten en was initiator c.q. begeleider van het recent uitgevoerde ‘Efteling in de Stad’ project van Hogeschool Utrecht.     

Telefoonnummer: 06- 30 92 74 32