Particulieren

Bent u als particulier voornemens een verandering in uw woonomgeving door te voeren? Vaak loopt u dan op voorhand al tegen een woud aan wet- en regelgeving aan. Uw gemeente heeft u wellicht te kennen gegeven dat u een bestemmingsplan moet laten opstellen of wellicht dient er eerst een stedenbouwkundige schets gemaakt te worden. Zaken waar u als particulier niet dagelijks mee te maken heeft. Voor onze adviseurs van Buro Ontwerp & Omgeving is dit echter dagelijkse kost. Buro Ontwerp & Omgeving werkt ook veel voor gemeenten en weet dus veelal hoe gemeenten werken.

Principeverzoek

U wilt een nieuwe ontwikkeling realiseren, maar weet niet of de gemeente daarmee instemt? Een nieuwe ontwikkeling start veelal met het doen van een principeverzoek. U stelt dan de vraag aan de gemeente of zij voornemens zijn medewerking te verlenen aan uw verzoek. Het is zaak dat u in uw verzoek aantoont waarom de ontwikkeling voldoet aan beleid-, wet- en regelgeving. Buro Ontwerp & Omgeving kan dit verzoek voor u opstellen.

Stedenbouwkundig plan

Een nieuwe ontwikkeling start veelal met een eerste schets voor de nieuwe situatie. Vaak heeft u zelf wel de nodigde ideeën maar  de vertaling naar een duidelijk stedenbouwkundig plan is lastig. Buro Ontwerp & Omgeving kan u hierbij helpen. Wij starten met een bezoek aan de locatie en wij beoordelen  samen met u wat de mogelijkheden zijn. Na het bezoek wordt een aantal ontwikkelingsrichtingen geschetst. De richting van uw voorkeur wordt uitgewerkt in een definitieve stedenbouwkundige schets.

Ruimtelijke onderbouwing / bestemmingsplan

Een nieuwe ontwikkeling past vaak niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Daarom is vaak een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Naast technische vereisten aan een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing, moet er ook een planologische procedure gevolgd worden. Zaken waar u als particulier niet vaak mee te maken zal hebben. In een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing is uw initiatief uiteengezet en de haalbaarheid aangetoond.

Ontwerp buitenruimte

Op zoek naar een nieuwe tuin of buitenruimte of voldoet uw huidige tuin of buitenruimte niet meer aan uw wensen? Buro Ontwerp & Omgeving kan u hierbij helpen. Onze tuin- en landschapsarchitect kan u helpen met het realiseren van uw gewenste tuin of buitenruimte bij uw woning, bedrijfspand of instelling. Samen met u bespreken wat de mogelijkheden zijn en na het bezoek wordt een ontwerp voor de buitenruimte geschetst. Wij streven naar een juist vertaling van uw wensen gecombineerd met onze ervaring in de tuinarchitectuur. Voor de aanleg van uw tuin of buitenruimte werken wij samen met gerenommeerde hoveniersbedrijven.

Haalbaarheidsonderzoeken

Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening dient in veel gevallen onderzoek te worden uitgevoerd naar de haalbaarheid. Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening is dit zelfs wettelijk verplicht. Buro Ontwerp & Omgeving kan u van dienst zijn met het uitvoeren van de wettelijk benodigde haalbaarheidsonderzoeken. Hierbij kunt u denken aan onderzoeken op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, flora en fauna, bodemkwaliteit, archeologie, water of planschaderisico.

Milieuonderzoek

Naast onderzoeken in het kader van de haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen, kan het ook zo zijn dat er milieuonderzoek nodig is. Buro Ontwerp & Omgeving kan u hierbij van dienst zijn en is onder meer gespecialiseerd in asbestinventarisaties, bodemverontreiniging, wateronderzoek, bodemsaneringen en flora- en faunaonderzoek.

Offerte

Benieuwd naar wat Buro Ontwerp & Omgeving voor u kan betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan! Onze contactgegevens vindt u hier