Integrale benadering

Onze integrale aanpak Buro Ontwerp & Omgeving onderscheidt zich van andere ruimtelijke adviesbureaus door onze focus op de integrale benadering van elk project. Wij zien een ruimtelijke ontwikkeling namelijk niet als een verzameling van losse producten, maar als een proces met meerdere fases. Wij zijn uitstekend in staat om in één vloeiend proces de haalbaarheid van een ontwikkeling te onderzoeken, de nieuwe werkelijkheid vorm te geven, alles juridisch te regelen en de realisatie in het veld te coördineren. Dankzij deze integrale benadering, waarin elke fase van het plan op een natuurlijke wijze in de  volgende fase overloopt, zorgen we voor een beheersbare planning en begroting van uw project.

De mogelijkheid bestaat om met u per projectfase een resultaatverplichting aan te gaan. Wij pakken opgaven met enthousiasme, kennis en kunde op. Daardoor leggen opdrachtgevers hun ruimtelijke ontwikkeling met vertrouwen bij Buro Ontwerp & Omgeving neer.

Initiatief
Initiatief
 
 
 
Definitie
Definitie
 
 
 
Ontwerp
 
Ontwerp
 
 
Procedure
 
Procedure
Procedure
 
Voorbereiding
 
 
Voorbereiding
Voorbereiding
Realisatie
 
 
 
Realisatie