Stedenbouw

Stedenbouw is het vakgebied dat onderzoekt wat wenselijke en mogelijke ontwikkelingen zijn voor bestaande en nieuw in te richten stedelijke gebieden. De stedenbouwkundige gebruikt zijn ontwerpvaardigheden om de ruimtelijke mogelijkheden te verkennen en inzichtelijk te maken. Wij streven naar het maken van breed gedragen plannen die klimaat- en toekomstbestendig zijn. De veelheid aan randvoorwaarden die daarbij horen maken dat de stedenbouwkundige nooit alleen werkt. Hij werkt altijd in samenspraak met betrokkenen, belanghebbenden en professionals uit andere vakgebieden. Stedenbouw is naast ontwerpwerk dus ook vooral mensenwerk.

Onze producten:

  • Structuur- en gebiedsvisies
  • Stedenbouwkundig advies
  • Stedelijke transformatie en gebiedsontwikkeling
  • Stedenbouwkundig ontwerp en verkavelingsstudies
  • Beeldkwaliteitplannen
  • Ruimtelijke kaders en uitgangspunten