Juridisch

Binnen ons bureau vertaalt de discipline -juridisch uw plannen naar de noodzakelijke juridische -documenten, zoals bestemmingsplannen, ruimtelijke -onderbouwingen, contracten en vergunningen.  

Onze adviseurs –planologen en juristen– zijn zeer ervaren in het toetsen en aanpassen van plannen aan beleid, wet- en regel-geving. We gaan nauwkeurig en efficiënt te werk en we zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de -Omgevingswet, die de komende jaren voor een grote verandering in het omgevingsrecht zal zorgen. 

Naast het opstellen van juridische documenten, dragen wij onze kennis en ervaringen graag over aan andere professionals in de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door middel van een cursus of training. Wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij grote gemeentelijke projecten, kunnen onze adviseurs uw organisatie voor langere tijd ondersteunen. Ten slotte regelen we de aanvraag van concrete vergunningen voor sloop, bouw en andere werkzaamheden. 

Wij kunnen u van dienst zijn bij:

  • bestemmingsplan
  • ruimtelijke onderbouwing
  • structuurvisie
  • visies op herbestemming
  • demografische effectrapportage
  • haalbaarheidsstudies
  • aanvraag omgevingsvergunning
  • detachering medewerker RO/jurist
  • cursus of training Omgevingswet