Ontwerp

Met onze ontwerpen creëren wij een nieuwe werkelijkheid voor de bebouwde én de onbebouwde ruimte. Wij hebben in al onze plannen aandacht voor zowel stedenbouw als tuin- en landschapsarchitectuur en stellen voor elke opdracht een team samen met specialisten uit beide vakgebieden.

Of het nu de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, een toekomstig landschap, of een privétuin betreft: we werken altijd in samenspraak met onze opdrachtgever en de eindgebruikers. Het omliggende landschap en de bestaande functies van een locatie inspireren ons hierbij om plannen te maken met respect voor het bestaande. Daarnaast zien we het als een uitdaging om voor elke ontwikkeling opnieuw ontwerpen te creëren die toekomstbestendig zijn en die door betrokkenen en belanghebbenden breed gedragen worden. We komen met vernieuwende oplossingen voor bijvoorbeeld klimaatproblemen, ontwerpvraagstukken, of de herbestemming en inrichting van bestaande terreinen.

 

Onze producten:

 • gebiedsvisie
 • transformatie en gebiedsontwikkeling
 • ontwerp- en verkavelingsstudie
 • beeldkwaliteitplan
 • ruimtelijke kaders en uitgangspunten
 • landschapsvisie
 • ontwerp buitenruimte en tuinen
 • inpassings- en inrichtingsplan
 • erftransformatie
 • beplantingsplan
 • ontwerp schoolpleinen