Ontwerp

Met onze ontwerpen creëren wij een nieuwe werkelijkheid voor de bebouwde én de onbebouwde ruimte. Wij hebben in al onze plannen aandacht voor -zowel -stedenbouw als tuin- en landschapsarchitectuur en -stellen voor elke opdracht een team samen met -specialisten uit beide vakgebieden.  

Of het nu de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, een -toekomstig landschap, of een privétuin betreft: we werken altijd in samenspraak met onze opdrachtgever en de eind-gebruikers. Het omliggende landschap en de bestaande -functies van een locatie inspireren ons hierbij om plannen te maken met -respect voor het bestaande. Daarnaast zien we het als een uitdaging om voor elke ontwikkeling opnieuw ontwerpen te creëren die toekomstbestendig zijn en die door betrokkenen en -belanghebbenden breed gedragen worden. We komen met vernieuwende oplossingen voor bijvoorbeeld klimaat-problemen, ontwerpvraagstukken, of de herbestemming en inrichting van bestaande terreinen.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van:

 • gebiedsvisie
 • transformatie en gebiedsontwikkeling
 • ontwerp- en verkavelingsstudie
 • beeldkwaliteitplan
 • ruimtelijke kaders en uitgangspunten
 • landschapsvisie
 • ontwerp buitenruimte en tuinen
 • inpassings- en inrichtingsplan
 • erftransformatie
 • beplantingsplan
 • ontwerp schoolpleinen