Projectleiding

Uw idee is bedacht, ontworpen, getoetst aan milieu-aspecten en juridisch mogelijk gemaakt. Er kan nu begonnen worden met de daadwerkelijke, fysieke -ingrepen in het veld. Ook in deze uitvoeringsfase -ontzorgt Buro Ontwerp & Omgeving zijn opdracht-gevers. We regelen de (civieltechnische) projectvoor-bereiding en de diverse aspecten die kunnen spelen bij het management van uw project.

De uitvoeringsfase van een project is vaak complex en vraagt om inzicht in veel verschillende aspecten: van civieltechnisch ontwerp tot het maken en bewaken van plannen en budgetten. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met al deze -aspecten. Doordat Buro Ontwerp & Omgeving al vanaf de initiatieffase bij uw project betrokken is, zijn wij goed op de hoogte van de inhoud van uw plan en zijn wij in staat maatwerk te leveren en daarbij grip te houden op de planning en het budget van
uw project.

Wij kunnen u van dienst zijn bij:

 • uitwerken schetsontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp
 • technisch ontwerp en bestek
 • kostenramingen
 • civieltechnisch onderzoek en advies (asfalt, fundatie, asbest, grond, grondwater)
 • circulaire sloop
 • begeleiding contractkeuze en selectieproces aannemer
 • voorlichting en informatievoorziening
 • projectcoordinatie (proces, budget, planning)
 • directievoering en toezicht
 • risicomanagement
 • verzorgen projectvergaderingen en projectadministratie