Projectleiding

Uw idee is bedacht, ontworpen, getoetst aan milieuaspecten en juridisch mogelijk gemaakt. Er kan nu begonnen worden met de daadwerkelijke, fysieke ingrepen in het veld. Ook in deze uitvoeringsfase ontzorgt Buro Ontwerp & Omgeving zijn opdrachtgevers. We regelen de (civieltechnische) projectvoorbereiding en de diverse aspecten die kunnen spelen bij het management van uw project.

De uitvoeringsfase van een project is vaak complex en vraagt om inzicht in veel verschillende aspecten: van civieltechnisch ontwerp tot het maken en bewaken van plannen en budgetten. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met al deze aspecten. Doordat Buro Ontwerp & Omgeving al vanaf de initiatieffase bij uw project betrokken is, zijn wij goed op de hoogte van de inhoud van uw plan en zijn wij in staat maatwerk te leveren en daarbij grip te houden op de planning en het budget van uw project.

Onze diensten:

 • projectcoördinatie (proces, budget en planning)
 • voorlichting en informatievoorziening
 • verzorgen van projectvergaderingen en projectadministratie
 • civieltechnisch onderzoek en advies (asfalt, fundatie, asbest, grond, grondwater)
 • digitale terreininmeting
 • proefsleuven kabels en leidingen
 • aanvraag vergunningen
 • risicomanagement
 • uitwerken schetsontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp
 • grondbalans (3D)
 • technisch ontwerp en bestek
 • kostenramingen
 • begeleiding contractkeuze
 • begeleiding selectieproces aannemer
 • directievoering en toezicht