Buro Ontwerp & Omgeving (BOO) is per direct op zoek naar een ervaren omgevingsjurist met sterke affiniteit met de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingsjurist

Buro Ontwerp & Omgeving (BOO) is per direct op zoek naar een ervaren omgevingsjurist met sterke affiniteit met de nieuwe Omgevingswet.

In je functie houdt je je samen met onze planologen en milieukundigen bezig met het maken van bestemmingsplannen en omgevingsplannen voor tal van ruimtelijke ontwikkelingen. Gezien de naderende nieuwe omgevingswet zijn we op zoek naar een jurist die het als een uitdaging ziet deze nieuwe Omgevingswet uit te dragen bij diverse gemeentelijk opdrachtgevers en die daarmee zijn of haar kennis over de nieuwe omgevingswet graag overdraagt aan anderen.

Eigenschappen

  • Je hebt een juridische opleiding op minimaal universitair niveau;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring in het vakgebied ruimtelijke ordening, voorkeur in een commerciële omgeving;
  • Je hebt minimaal 3 aantoonbare integrale en complexe beleidsprojecten geleid;
  • Je bent goed op de hoogte van de stand van zaken wat betreft de nieuwe Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten;
  • Je beschikt over een breed eigen netwerk van (mogelijke) opdrachtgevers.

Competenties:

  • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit is sterk ontwikkeld;
  • Proactief en oplossingsgericht;
  • Gericht op samenwerken, maar ook in staat zelfstandig te werken.

Wij zijn Buro Ontwerp & Omgeving!

Wij onder­scheiden ons van andere ruimtelijke adviesbureaus door onze focus op de integrale benadering van elk project. Dankzij deze integrale benadering, waarin elke fase van het plan op een natuurlijke wijze in de volgende fase overloopt, zorgen we voor een beheersbare planning en begroting van projecten.

Wij zien een ruimtelijke ontwikkelingen namelijk niet als een verzameling van losse producten, maar als een proces met meerdere fases. Wij adviseren van de eerste gedachten tot de daadwerkelijke realisatie in het veld aan de hand van vier disciplines: milieuonderzoek (wij onderzoeken de haalbaarheid), ontwerp (we creëren de nieuwe werkelijkheid), juridisch (we maken de plannen juridisch mogelijk) en projectleiding (we coördineren de werkzaamheden in het veld).

Wij zijn voor onze organisatie altijd op zoek naar enthousiaste mensen die het als een uitdaging zien om onze klanten te begeleiden bij ruimtelijke ontwikkelingen en die inzien dat het proces om te komen tot en de wijze waarop, vaak vele malen belangrijker is dan de afzonderlijke onderdelen binnen dit proces. Mensen die willen werken aan een daadwerkelijk resultaat in plaats van de conclusie in een rapport. Kortom die daadwerkelijke verandering in de ruimte