Specialist stedelijk water

Buro Ontwerp & Omgeving (BOO) is per direct op zoek naar een ervaren specialist stedelijk water.

Vanwege onze toename van mooie opdrachten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, zijn we op zoek naar een specialist stedelijk water en riolering. Als specialist werk je samen met meerdere disciplines aan integrale ontwikkelprojecten, zowel op stedelijk- als op landelijk vlak. Als specialist stedelijk water en riolering beoordeel je waterhuishoudkundige effecten van een ontwikkeling in de omgeving (quickscan), je doorloopt een watertoets en vertaalt het beleid en regelgeving met onderzoeksresultaten in resultaatgerichte oplossingen.

Ook kun je een waterhuishoudkundige analyse uitvoeren en verwerken in een plan of zelfs in een waterontwerp binnen ruimtelijke projecten. Hierbij heb je afstemming met jouw collega’s adviseur water, tekenaar, planoloog, stedenbouwkundige en/of landschapsarchitect. Daarnaast kun je ook rekenen aan watersystemen en -ketens zoals berging, infiltratie, afvoercapaciteit, overstorten, gemalen, uitstroomvoorzieningen, leeglooptijden, e.d. Tevens ga je werken aan afkoppelopgaves en reconstructies van riolering in het kader van herinrichtingswerkzaamheden.

Eigenschappen

  • Je hebt een relevante opleiding op HBO-niveau;
  • Specialistische kennis op het gebied van riolering en stedelijk water;
  • Kennis op het gebied van civiele techniek;
  • Enige jaren werkervaring is een pre.

Competenties

  • Ondernemend en doelgericht;
  • Creatief in het bedenken van oplossingen voor ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Geïnteresseerd in klimaatadaptatie en circulaire oplossingen.

Wij zijn Buro Ontwerp & Omgeving!

Wij onder­scheiden ons van andere ruimtelijke adviesbureaus door onze focus op de integrale benadering van elk project. Dankzij deze integrale benadering, waarin elke fase van het plan op een natuurlijke wijze in de volgende fase overloopt, zorgen we voor een beheersbare planning en begroting van projecten.

Wij zien een ruimtelijke ontwikkelingen namelijk niet als een verzameling van losse producten, maar als een proces met meerdere fases. Wij adviseren van de eerste gedachten tot de daadwerkelijke realisatie in het veld aan de hand van vier disciplines: milieuonderzoek (wij onderzoeken de haalbaarheid), ontwerp (we creëren de nieuwe werkelijkheid), juridisch (we maken de plannen juridisch mogelijk) en projectleiding (we coördineren de werkzaamheden in het veld).

Wij zijn voor onze organisatie altijd op zoek naar enthousiaste mensen die het als een uitdaging zien om onze klanten te begeleiden bij ruimtelijke ontwikkelingen en die inzien dat het proces om te komen tot en de wijze waarop, vaak vele malen belangrijker is dan de afzonderlijke onderdelen binnen dit proces. Mensen die willen werken aan een daadwerkelijk resultaat in plaats van de conclusie in een rapport. Kortom die daadwerkelijke verandering in de ruimte.